*جشن بازگشايي مهر93* 

 

براي دريافت برنامه هفتگي پايه هفتم روي تصوير زير كليك نماييد.

برنامه هفتگي كلاس 7/1

برنامه هفتگي كلاس 7/2

براي دريافت برنامه هفتگي پايه هشتم روي تصوير زير كليك نماييد.

برنامه هفتگي كلاس 8/1

 

برنامه هفتگي كلاس 8/2

 

 

  

  

 

 

 

  

براي دانلود پاورپوينت دروس راهنمايي روي تصوير زير كليك نماييد.